!
!

  *  Brief van Paulus aan de Kolossenzen *

online  Kolossenzen  - Bijbelstudie met    Dr. Robbert Veen 
(10) De waarheid van het evangelie - Kol. 1:1-8 - YouTube
(10) Gods wil en onze dankbaarheid - Kol. 1:9 en verder - YouTube
(10) Waar zijn we de Vader dankbaar voor? - Kol. 1:12 - 14 - YouTube
(10) De rijkdom van de Zoon - KLIVE! 5 juli 2021 - YouTube
(10) De voorrang van Jezus Christus - Kol. 1:15-19 - YouTube
(10) Paulus' dienst aan de gemeente - Kol 1:24 e.v. - YouTube
(10) Schatten van wijsheid en kennis - Kol. 2:1 e.v. - YouTube
(10) Filosofie of Christus? - Kol. 2:8-10 - YouTube
(103) Volmaakt in Christus - Kol. 2:11-15 - YouTube
(103) Geestelijk in slavernij - Kol. 2:16-23 - YouTube
(103) Opstandingsleven - YouTube
(103) Het oude leven uitdoen - Kol. 3:5-9 - YouTube
(103) De nieuwe mens aandoen - Kol. 3:10-17 - YouTube
(103) Het gezin van de nieuwe mens - Kol. 3:18 - 4:1 - YouTube
(103) Het spreken van de nieuwe mens - Kol 4:2-26 - YouTube
(103) Vrienden en medewerkers - Kol. 4:7-18 - YouTube
Perikopen indeling   KOLOSSENZEN  Ds. C. den Boer 
1. Kol.1:1,2 Van Paulus aan Kolosse
2. Kol.1:3-14 Dank en voorbede
3. Kol.1:15-20 De verhevenheid van Jezus Christus
4. Kol.1:21-29 Wond'ren van genade alleen
5. Kol.2:1-10 Zeker weten
6. Kol.2:11-19 Wat ontbreekt u eigenlijk nog?
7. Kol.2:20-3:7 Voorgoed voorbij, eeuwig blij
8. Kol.3: 8-17 De band der volmaaktheid
9. Kol.3:18-4:6 De huiskring, de binnenkamer en de buitenwacht
10. Kol.4:7-18 Saamhorigheid van het beste soort